בדידות כזו
שחודרת מתחת לעור
נושפת בין העצמות
לשרירים
שמתכווצים
עם כל צעד.


יוני 2004