מהלב אל הראש אל היד -

השילוש הקדוש הנסתר אך נראה

בעקבות של דיו

אשר חש

כמו פוליגרף

מה שקר, מה אמת