כמה אנחנו מעוגנים במקום הקטן שלנו

בכמה מרצפות מוּכּרות

בכמה אנשים שיודעים לקרוא לנו בשם

כמה צר עולמנו

לא כעולם נמלה

שכלל לא צר לה

 

אפריל 2006