מי איש זה
הבא עלי להרגני
וכי נפלאה אהבת אלוהים לו
מאהבתי
על מי תאמרו קדוש הוא
ולא תקללו
על כי דמי שש לתתו קרבן
ואת בשרי למאכלת שם
מרצחי
שטוף זימה וטרוף
לא שעה לתחינתי
ויאמר הנני
ויעקוד את יצחק בנו
 
דצמבר 1997