אני לא משתקפת יותר במראה.

רק בצל החשוך ברחוב,

שאין בו פרטים

קונקרטיים קטנים ספציפיים מאוד,

שמתקיימים (מסתבר) בחזות שלי

ואינם

בצדי הפנימי.

 

דצמבר 2005