בולעת את הכל בשקדנות, לא להשאיר פירור, לפעמים לא מספיקה ללעוס, בכוח הכל נדחף פנימה, גם בלי להתכוון, עד שזה עולה וגואה ונשפך

בלי שליטה עם מיצי הקיבה

מקיאה מילים 

 

 

 

ספטמבר 2006