טיפה בים

אחד בפה והרבה בלב

שוב כולם צוחקים לעברה

רציתי שתדע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה