טיפה בים

אחד בפה והרבה בלב

בוא

זר הייתי לאחיי ונוכרי לאימי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה