טיפה בים

אחד בפה והרבה בלב

בוא

זה שלא רוצה להכירני

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה