די לצרור את טלי!
חפה מפשע - במעצר לא תישב.
היא לא אשמה!
על טוהר מצפונה, נרדפת.
הממסד מתעמר בה, ללא הֵצדֵק.

מערכת המשפט,
למִתְפָר תיקים ידה מוֹשטת;
מכפישה וּמַשְמֵצת,
מבל בושת פנים.
תותר אל חופשי, לאלתר, טלי פחימה!
יונח לה, משל רדיפה כבלים!