גיל גבעוני

סמנטיקה. כוח המילה, בעיקר זו הכתובה, המתפרשת, הנקלטת, המועבדת. לעיתים רק מרגשת. חדירה אינטלקטואלית.

תארים של פוסט-חיים.

אם לא עכשיו - אימתי?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה