עבודת תרגום נוספת. אני מאמין כי זו העבודה הקשה ביותר בה השקעתי זמני.

Eight O´Clock
 
 

He stood, and heard the steeple
Sprinkle the quarters on the morning town.
One, two, three, four, to market-place and people
It tossed them down.

Strapped, noosed, nighing his hour,
He stood and counted them and cursed his luck;
And then the clock collected in the tower
Its strength, and struck.

Alfred Edward Housman

 

הוא נעמד, ושמע השעון

מפזר את הרבעים על בוקר הכפר

אחת, שתיים, שלוש, ארבע, לשוק ולשאון

הוא העיפם מטה לעפר.

 

קשור ברצועה,  הדוק בלולאה, מתקרב לשעתו,

נעמד וספר אותם וקילל את המזל הרע

ואז שעון הצריח המאסף בשלוותו 

את כוחו והכה.

 

*פוטנוטס...

לא נתתי לשיר תרגום שמי, אני לא מצליח להתחיל בכלל לתרגם o´clock...

שיר מאוד קשה. השיר עצמו מדבר על נידון למוות, שנעמד בדקה האחרונה לחייו ושומע את שעון הכנסייה מבשר את מותו.

מיותר לציין שלא הצלחתי להביא את מלא המשמעות של המילה struck כפועל שמשותף הן למוציא להורג והן לשעון שזוהי פעולת התזוזה שלו. מחריזת השעון ושאון אני גם רוצה וגם לא מרוצה, בו זמנית. אין מה לעשות, זה התחכמות. אבל לפחות יש בה חביבות מסויימת.

ראוי לציין שהפועל collected הוא דו משמעי - וגם כאן הדו משמעות קריטית, יש כאן איסוף פשוט, אבל הפועל גם מציין שמירה על קור רוח, לא להתעצבן, לא להתרגש. מדובר בשיר נפלא המייצג את מאבק האדם בזמן הממית אותו. הנקודה המסויימת הזו מייצגת גזר דין, אבל מרמז שכולנו נידונים ליפול קורבן תחת השעון שמזיז את כל אנשי הכפר והשוק. באמת מהשירים הקשים והמיוחדים יותר שקראתי.

הערות, הארות, ותגובות על השיר עצמו יתקבלו בברכה.