אני אמות באמצע תקופת מבחנים

אני אטמן בחלקה פנימית, מרוחקת ונידחת

באותו יום יודיעו ברדיו על עיכובים עקב עצומת עובדי מ.ע.צ

זה לא יהיה נוח, וזה יקרה באוגוסט

אני נותן את מילתי בדבר