נטע זר

מילים שכתבתי מהלב כתבתי. אותן לא אקח חזרה

אני מבינה

יעד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה