נטע זר

מילים שכתבתי מהלב כתבתי. אותן לא אקח חזרה

יעד

אני מבינה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה