יש יותר מדי חלקים

ואין לי כוח לבדוק אותם

אחד-אחד, לבד-לבד.

ובכל זאת - מישהו הרי

צריך להיות חולה

ואימפוטנט

וזקן.