קדימה -

אחורה,

               יורד      

ושב.

מוכה צער,

             מוכה קרב.

זז מעלה מטה,

        נושם, נע ונד -

מאז שאמרת "אני מעדיף להיות לבד".