ניב שמט

רב הנסתר על הגלות

גם שעון מקולקל

besa me

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה