כל היתר השתנו.

רק אני נשארתי אותו דבר

רק אני קבוע, רק עליי אפשר לסמוך עכשיו.

כל השאר השתנו

רק אני בסדר.

רק אני בסדר.