יש כמעט איש לכל אבן גדולה

על שאריות בית המקדש.

כולם עומדים בשירת השכול הגדול

ורק אני יושב בשכול פרטי.

הצום נגמר בצומת, אני מחפש מישהו לערוך איתו הבדלה.