זה לא פריט לבוש.

למעשה - זה בעצם פריט פשוט.

הוא מתנדנד לבן אדם

ודורש ליטוף וסידור, מתפקד הן כחדק שמוט

וגם כזנב טווסי.

ואיזו יוהרה לו - בולט מיתר המלבושים,

מאיים תמיד להתפתל לכדי קשר באם יותר להתנהגות שאינה נאותה לו.

גאוותנותו בגאוותו,

בושתו בלובשו.

ואין לו תכלית בעולם

ואין הוא חובק ומחמם אף נפש

ואין הוא מגן בפני המרטיב והנושב.

הייתי פורם את כל הצעיפים בעולם.