בראשית - הודעת מוות.

אחר סירוב, ואז דמעות.

אחר צריך החדר לנקות.

דואג שלא יהיה יותר מדי פאתוס,

אך שהמכה תהדהד לפחות קומה -

אוזר אומץ, נעזר במעקה:

גרוויטציה בפעולה.