Emily Dickinson

If I shouldn´t be alive
When the Robins come,
Give the one in Red Cravat,
A Memorial crumb.

If I couldn´t thank you,
Being fast asleep,
You will know I´m trying
Why my Granite lip!


באם לא אחיה יותר

בבוא אדומי החזה

הבא נא לו, לבעל המטפחת

פירור זיכרון נאה.

אם לא אוכל להודות לך

בעוד אני עמוק בשינה

 דע שמנסה אני

אך זוהי שפתי הנוקשה.

 

*פוטנוטס.

ראשית, דיקינסון תמיד תזכה אצלי לנקודות כ"משוררת עובדת" מתעוררת בבוקר, אוכלת ארוחת בוקר, ניגשת לשולחן ומתחילה לכתוב. 7-8 שעות ואפשר לנוח ולהתעמק ביתר עיסוקי היום. השיר הספציפי הזה, מספר 182 חביב עליי על כל מאפייני הדיקינסון הקלאסיים.

בעיה אבסטרקטית, תלות והיעזרות בטבע כמשל. זו מופיע שוב ושוב בשיריה - זה לא בטעות, זה לחלוטין שיטת עבודה. בחורה רצינית מאוד הייתה.

המילה cravat מתארת מעין מטפחת שנהגו הגברים ללבוש באותה תקופה - המטפחת לרוב הייתה אדומה. טיפה דומה לבנדנה האדומה שרואים בסדרטי הבוקרים. בעברית אין לנו מושג שכזה, לכן הרישות שעשיתי מתקבל לדעתי - אומנם האדמומיות המקבילה נעלמת, אבל החלטתי שזה יהיה בסדר. אגב, אדום החזה הוא הציפור האהובה על דיקינסון, או שלפחות הוא מופיע בהכי הרבה שירים. לגבי המצבה, או היד נכשלתי בתרגום ראוי. אני מתנצל אמילי.

המילה why המוכרת לנו מאוד, נושאת גם משמעות נוספת מהadjective הרגיל של "למה" זוהי היא השלכת סיבה - בגלל הדבר - that´s why i like emily dickinson לדוגמא.

מה גם שלגיבור שלי (על פני הגיבורה של אמילי) יש שפה אחת בלבד, מסתבר ולשלה שניים.

אבל אלו האילוצים שעמדו בפניי. הערות והארות - אשמח מאוד לקבלן, ולעורר סערה בתגובות, אם יש צורך.