If there´s a will there´s a way

למדתי מהמורה לאנגלית

בבחנים שלה זה לא עזר בשום מקרה

אבל לחיים זו עצה מעשית

 

זקן חכם אחד נתן לי טיפ איך לחיות

"החכמה לא להיכנס למצבים מהם קשה לצאת"

חשבתי לעצמי, נו – אם לא מנסים אין טעויות

אבל בלי להתנסות במצבים לא חיים באמת...

 

אז יש לי רצון גם לניסיונות

יש בי נכונות ללמוד גם מטעויות

לקום, ליפול ושוב לקום

לגעת במה שחשוב , ביקום

 

גם דרך המלך מתחילה בצעד קטן

את זה דווקא אמרתי לעצמי

נחושה בדעתי לצעוד איתן

אפילו אם היעד יתגלה סתמי...

 

 

אז יש לי רצון גם לניסיונות

יש בי נכונות ללמוד גם מטעויות

לקום, ליפול ושוב לקום

לגעת במה שחשוב , ביקום