ציירתי לי מפה אחרת

שתתאים לקנה המידה שלי

שתתאים לאמות המידה שלי

ובה רחובות נכונים.

 

אך בכל דרך ושביל שבחרתי

לא מצאתי שום דבר חדש ושונה.

לא גיליתי פתאום ארץ חבויה.

 

אני שואל עצמי למה?

אני עונה לעצמי בפירוט:

חסרה לי מקראה,

חסר לי צפון,

וחסר לי נווט שילמד אותי היכן ללכת.