תמה הפאזה החד פעמית של התנסות ורצון,

נותרו רק כמה סיפורי רגילה וזיכרון -

של שינוי וגיוון שבין רגע חלף,

כמו הגוף למד טעם החופש - ושכח.

 

מישהו מזער את איכות התמונה,

שבתי לחשוק להגמל מכמיהה.

ולכל המבקש לדרוש בשלומי:

יש לי רק את עצמי, את עצמי, את עצמי.