כולם אמרו לי

שאני צריך להיזהר מהאקדח.

זה של המערכה השלישית

(מתוך ציפייה לחמישית).

קצת מאוחר מדי -

ואף אחד לא צעק ביגון:

"החרב!" "החבל!" "החלון!"