שרשרת מחשבות תוך שירשור סיגריות ושירים לסירוגין -

במעבר של שתי עיניים :

"אני מעבד את דעתי"

הופך ל-אני מאבד את דתי.