מי במים ומי באש,
מי בחרב ומי בחיה,
מי ברעב ומי בצמא,
מי ברעש ומי במגפה,
מי בחניקה ומי בסקילה

"תפילת ונתנה תוקף", הרב אמנון ממגנצה.

 

אני.

קורא בפני בורא -הרי תשובה - אני.

שטבעתי, שנשרפתי.

אני בלשון עבר, הוא בלשון ציווי.

שנחתכתי, שנאכלתי

בלשון פיוטית ובוכיה.

שהורעבתי והתייבשתי

ברוע ובזדון. בכעס וברשע.

שנשתקי ושחליתי

בצער, בעצבות -בזקנה, ובצעירות.

אך יותר מכל

(וכאן אני כבר מחפש לעצמי מניין, להתפלל ולהתנצל)

אני - ששילחתי בעצמי יד ואבן.