אם עיפרון נועד לכתיבה

ואם מספריים לגזירה

אז למה כולם כועסים עליי

שיריתי ?