אצד .

יש שכותבים ומשארים במגירה. יש להלחנה. יש להפצה ברבים. ויש כאלה שהם כה כאובים שמכאיב לשמור וחבל לגרוס, אולי כאן, לא ממש אצלי אבל גם לא עם כולם בשמי,זה אפשרי.

תשובה חוזרת

הבדלה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה