פי פעור כתהום שאול

אני מנסה לשאוף ולכווץ אל לועי חמצן

אני רוצה להתרחק מכולם עד רחוק, אל הסוליטוד

אילו הייתי נעלם ממכם

כפי שאדם נמלט מחלומו אל ערות עובדת ומפרנסת.

 

או מנגד להחבק אל תוך תנועה גדולה הנעה מעלה-קדימה

של אישרור, התקבלות על פי אחר, נכוניות.

 

ובין עול עולם זה וטוב נפרץ, אין אני מסוגל להכיל ליבת אמצע.