יש שרוצים להיות מלאכים

ומתעקשים, בהתעקשות מרגיזה ומקוממת

שיכירו בהם ככאלה.

אתם מבינים -

היום, להיות מלאך זה לא מחוייבות

זה לא תפקיד כלשהו

(בטח לא כזה עם כנפיים).

כיום - מלאך זה סטטוס

ממש כמו ז"ל למשל, או תנצב"ה.