כשיהיה לי פרקינסון

אני רוצה לחשוב

שכל זה היה ניסיון

ושאני לא אוכל לכתוב

וכשהיד - תרעד

מהמקלדת היא מועדת

אוכל לפרוש

בשקט.