גרשון הולצמן

מקווה שהרוח תמשיך בי לנשב

הילדות התמימה

עזה כמות אהבה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה