משתדלת .

משתדלת לעובדו.

תשעה באב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה