"היי כחול לבן, אבא זה לא הצבע של הדגל?"
"לא בני"
היי אבא, המגן זה לא המשולש הכפול בנס?"
"לא בני"
היי אבא, המנורה איננה סמלה של המדינה?
"לא, בני"
אבא?
"כן בני"
"מי אני אבא?"
...
אבא?
אבא?

א - ב - א !!!!

 

נכתב כהמשך לקטע של אמונה תחיה, ואני מודה לה על הרעיון שהפריחה בי מקרב לב.