יוסף מוקיר שבת

אין יותר פחד אין יותר כלום אני איש קש אני עץ עקום

לעוף

מת הנשיא ירד הדגל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה