יוסף מוקיר שבת

אין יותר פחד אין יותר כלום אני איש קש אני עץ עקום

נשמתי...

ואומר לך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה