יוסף מוקיר שבת

אין יותר פחד אין יותר כלום אני איש קש אני עץ עקום

מת הנשיא ירד הדגל

מבט עצוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה