יוסף מוקיר שבת

אין יותר פחד אין יותר כלום אני איש קש אני עץ עקום

איך שיר נולד

ארץ האלוקים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה