יוסף מוקיר שבת

אין יותר פחד אין יותר כלום אני איש קש אני עץ עקום

מבט של סוס

נשמת הציפור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה