יוסף מוקיר שבת

אין יותר פחד אין יותר כלום אני איש קש אני עץ עקום

בני אדם

ארץ האלוקים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה