אֹוהֲב אֶת לִיבֶּך,אֶת תוּם שְׁתִיקותָיִיךְ,

אֱבְנֶה לָךְ אָרְמון מִכֶּאֶב כִּיסוּפָיי.

וְאֶת עָלֵי הָשַׁלֵכֶת אֱאֵסוף אֶל כָּפַיִיךְ,

יֹורֶה וּמָטַר אֹורִיד עָל יֹופְיֶיךְ.

 

רְאִי הֶבלֵי פִּי, הָדובֶר מֵישָׁרִים,

אֹודְות טֹוהָר עֶינָייךְ הָחְומְקות מְלִיבּי.

טָלַלֵי דִמְעותָייךְ אֱמְחֶה מְלֶחיֵיךְ,

בְּעֵת צֶעַדָייךְ עָל שְׂפָת הָיֵיאוּשׁ.

 

לִיבּי יֵשׁורֵר עֹוד קִינֹות לְקֹולֶךְ,

יֵבָכֶּה אֶת לֶכְתֵךְ עִם שָׁלֶכֵת הָיום.