מאיר פרידמן

נא להדק חגורות, להדליק ג'וינט, להחזיק ביד כוסית של קילקיני ואנחנו מוכנים למסע בתודה מראש מאיר.

הרהור קצר על חזרה לעתיד והתקדמות אל העבר

לבובי/ ג'ון דנבר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה