מאיר פרידמן

נא להדק חגורות, להדליק ג'וינט, להחזיק ביד כוסית של קילקיני ואנחנו מוכנים למסע בתודה מראש מאיר.

כל עוד הנר דולק

לכל כדור יש כתובת/מאיר פרידמן, אוריאל מלונביצר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה