מוריה מקומי

מפגש הוא סוד היצירה. ויהיו בעיניך כל יום כחדשים.

ביום שהרסו את הבית

אמונתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה