מוריה מקומי

מפגש הוא סוד היצירה. ויהיו בעיניך כל יום כחדשים.

אמונתי

היה שווה לגדול! אה?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה