מוריה מקומי

מפגש הוא סוד היצירה. ויהיו בעיניך כל יום כחדשים.

אישון בת עין

והכאב מכה בשנית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה