מוריה מקומי

מפגש הוא סוד היצירה. ויהיו בעיניך כל יום כחדשים.

והוא ימשול בך

מתת אל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה