מוריה מקומי

מפגש הוא סוד היצירה. ויהיו בעיניך כל יום כחדשים.

תאמין לי

בלי ראשית, לשם תכלית.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה