בס"ד ט"זאייר התשע"ד

 

כמו על חולה מסוכן

מייחל לישועתו,

אך גם מותש מערש דוויו

 

התרת הספקות, אנא

אם לכאן ואם לשם

כבר אין בי כוחות לעמוד

יום ועוד יום

 רגל בכל עבר

ואני מחזיק חזק

כאן, על שפת התהום

 

כמו האבל בהיגדע חוט חייו

וכהתרחבות הנשמה ביציאתה מן הגוף

כך הרס הבית

 

מותיר רק תפילה ואמונה זכה באמת שתופיע ותזרח

שאורו של עולם יפציע.