בעזרתו יתברך, כ"ח אלול התשס"ו

 

מפזרת לתוכה, הרוח הסובבת

מנשבת את החלקיקים לקצוות.

ראיתי את אותן פיסות נייר חרוכות

לא חשבתי להביט.

ושוב ושוב משליכה לתוך מערבולת המילים

ואין מרים ואין משיב

 

מתוך הסתופפות בעפר

עת הושלכתי, הושפלתי ארצה

ראיתי

אותן פיסות,

 הנה הן חלקיקי זהב, אור מזהירות.