אני חשתי בו ראשונה,

עוד בהיותי ילדה, בחפירותי

בנסיונותי להגיע אל השורש

בין אצבעותי החלקות

בערו בהם רגבי ליבו.

וכשהורי פסעו עליו -

לא שלחו בו מבט חומל,

אף לא ראו כי הציתו בו את הבערה.

ואני הילדה

-

אני כמובן חלמתי...