בעזרתך יתברך, אור לכ"ג תמוז התשס"ז

 

משולכת הייתי בשדה, ערום ועריה, מגואלה

כל רואי הלעיגו לי, מתוכי

עד עת באת, אביר באבירים

אספת, אצבעותיך לפתו בשרי

 

רוח רווה הרוויתני, בעת ריח באושים ושירפון חרפו נחירי

טיפה ועוד טיפה הזלגתני, עת ניחר גרוני בעשן הצמא

הושבתני עטורה ארגמן מלכות, ביינות בני מלכים בסעדם

הגפת דוק עיניי, השקפתני בדולח וספיר

 

נשימה, נשיפה,

הכל רוגע, כשידך בידי

דממה דקה, היכלי מנגינות, מנגנות ניגוני

רוחך תנהלני בסובבך סביבי,

בהד קיומך בונה מגדלי עולמי

החזרתני, את זמני, את מקומי,

אלוהי, עד אנה תגמול את פחדה אוות נפשי

 

מגבהי הגשר הצר בצרים, אשלח זעקתי, פחדי

פן לא אכיר תודתי, פן לא אעלה מנחתי

פן דוק השכחה יעלה כאד בעיניי, באוזניי, באפי

כחלום יחמוק ניחוחך האודר, אוותר לבדי...

 

הנכרות ברית דמים? עולמים?

אוהבי, אבי כל המושלכים