בס"ד כ"א תמוז התשע"ב

 


כשאפול שוב לא אבין ,מה היה אז שכבר קמתי


מה שכנע אותי באור הזה


האור הזה כשקמתי


 


עכשיו אני בחושך,


אני יודעת שאקום,


עמל חיים ממתין לי


ממתין לי שארוץ


 


ארוץ, אחבור לכולם


עד שאכלה, שאמות


 


אשמור באמוני זיכרון קטן- עלמא דאתי..