בעזרתך יתברך, אור לח' תמוז התשס"ז

 

 

כשאקום בחצות ליל, מוכת ירח וסהרורית

אשלח ידי לפנים, אגשש באפלה

ידי ישפשפו גפרור אל קופסא, מעשה ידי אדם

 

גלידים גלידים ייזלו מהנר הלבן, מנשמתי שלי

והאור באפלה בשקט יעיד

החושך הוא רק מקיף, בדמיוני, אדם הנני

 

אקום מתוך שנת חידלון ומוות, רטובה מגליך ומשבריך

שעברו עלי, מעקשנותך לא לוותר

עלי, לשוב אל זרועותיך, ואהבתך אלי, בשר ודדדדם, אדם.