הו, לך מתוקתי- כל אהבתי

הו, לך בבת עיני- אתן עולמי

אף אם אינך יחידה עוד לי

אהבתי שמורה לך...

 

אהבה

 אינה נחצית

היא גדלה ונכפלת (לפחות כך אומרים)

הו, בתי, מתוקתי,

אהובתי.