בעזרתו יתברך, כ"א אלול התשס"ו

 

 ואנסה לאחוז באשפרת הדעת, בטעם דבש היש המופשט

אף זאת לקחת..

 

יתומה

מלבוש ומרחם,

רועדת מקור

עוטפת ריק,

 בידיים שדופות מכחילות

 

אם נתת, מדוע ולקחת?

האוכל ליפול רק לרגליך? למסור עצמי ודמי?

האם אז יוטב?

למות על קדושת שמך.

להעלם.