פרוזאי מטומטם

זה מה שיש.

לכאן ולכאן

שקט. חותכים.

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה