פרוזאי מטומטם

זה מה שיש.

חיזור. הפרעה שקטה.

יוצר ומסדרת. גבר. גברת.

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה