פרוזאי מטומטם

זה מה שיש.

יוצר ומסדרת. גבר. גברת.

ערכן של מילים

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה