פרוזאי מטומטם

זה מה שיש.

יוצר ומסדרת. גבר. גברת.

האמת באה מבפנים. תמיכה לעייפה.

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה