פרוזאי מטומטם

זה מה שיש.

עבירת תנועה. הדרך חזרה.

לכאן ולכאן

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה