פרוזאי מטומטם

זה מה שיש.

התמודדות. האחת.

חיזור. הפרעה שקטה.

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה