בס"ד ד' כסלו התשע"ד

 

איך שלחת לי מתת אור משמי האינסוף

תכליתי לרדת בזה העולם

נפלאות שאין לה סוף ולא תחילה

ענוה, גבורה, התבוננות, שמחה גדולה

הלוואי, אזכה להידמות לך

 

מלאכי מעל סובבים הילתך הצחורה

טוהרך, יושרך, אנא שלא אפגע

קשורה בך, מחוברת, הנך איבר מתוכי

מתנת ה' אלוהי,

אתה אהבי.