בעזרתו יתברך, מלכות שביסוד

 

 

כאבי ויסוריי

אעניק לך

בלילה זה שאין לו סוף וגם לא תחילה

התאספני?

 

הם כאין וכאפס

מזעקת עולמך אליך

לא מסופקים, אף לא מעט

באליליך

 

למילים אין צבע, לא צליל, לא תחושה

והבטחת שאין אחד שיאהב אותי יותר ממך

 

מרוב אהבה- לא מרגישה דבר

אמת מאבן תזעק

תביעה ממני,

אליך