באהבתך יתברך, כ"ב ניסן התשס"ח

 

ליבי גדל, פעימתו עולה

תחילת דרכי אל אמת ההרגשה

שאיפה, נשיפה, שאיפה

פתע- נבקע

והכאב עמוק וחודר,

חד 

 

עיני עיני יורדה פלגי מים

על בשרי שבעומקי

כאבי עדין, רוטט,

חי

 

כמיהתי, תחינתי

עליך

בקשתי לשאוב אל קרבי אותך

 שתמלא חללי

שתשלימני, תרפאני

חסרוני ממך ובך הוא

 

הבל פיך בקולך

הבוער

עומק עינייך, מאהבתך

היוקדת

מזרימות

אל נשמתי

חום של גוף, רוח, נשמה

 

מתאחים הסדקים, הבקיעים

בנשמתי

בעיגול הזהב של אמוני

אמונתי עולה למקורה, בשורשה 

בזכותך אהובי

אל אהבת חיי

חיינו